VISI

复杂的折弯分析工具-法兰延展


          法兰延展是一个非常理想的用来补充VISI Progress标准展开能力的工具。 该应用程序是基于有限元技术、允许通过相 切、固定长度或用户自定义契合面来生成中间 的展开步骤。
          .  线性和非线性法兰延展 

          .  结构几何的生成,例如修剪曲线、线性契合段和法兰参数化曲线 

          .  材料变薄的图形化表示 

          .  成型动作的动态图 

          .  边界映射 

          .  特征定义


首页关于智沃产品信息新闻动态服务与支持成功案例招贤纳士联系我们
地址:电话:
Copyright © ZWO TechnologyPowerd by wuxin浙ICP备14001746号-1

QQ在线客服